G. Ebrar Özel

G. Ebrar Özel

G. Ebrar Özel

Sosyal Bilimlerde Nükleeri Konuşmak Atölyesi |

3 Kasım Pazar / 14:30-16:00

Ebrar Özel, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Halen Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği bölümünde öğrenciliğini sürdüren Özel, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmaktadır. Ankara Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)’de çalışmakta olup; nükleer diplomasi, nükleer enerjinin toplumsal kabulü, nükleer güvenlik, çatışma-barış, nükleer silahlanma alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli platformlarda nükleer enerji politikaları üzerine makaleleri yayımlanmıştır. Enerji ve nükleer odaklı güncel meseleler üzerine yazılarını paylaştığı bir blog sayfası bulunmaktadır. Muhtelif sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği sosyal sorumluluk projelerinde ve ulusal-uluslararası akademik organizasyonlarda görev almaktadır. İngilizce, Farsça ve az miktarda Fransızca bilmektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra kolaj sanatı, seramik ve bilişsel farkındalık teknikleri ile ilgilenmektedir.