Dr. Mehmet Bedii Kaya

Dr. Mehmet Bedii Kaya

Dr. Mehmet Bedii Kaya

Siber Güvenlik Oturumu | Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Öğretim Üyesi

3 Kasım Pazar / 10:00 – 11:30 / BABİL SALONU 402 

Mehmet Bedii Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansa kabul edilmiş ve “Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla İnternete Erişimin Engellenmesi” başlıklı yüksek lisans teziyle 2009 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2009 yılında İngiltere’de bulunan Nottingham Üniversitesi’nde hukuk doktora programına kabul edilmiş ve 2014 yılında Sürdürülebilir Kamu Alımlarının Regülasyonu başlıklı teziyle hukuk doktoru unvanını almıştır.

Akademik kariyerime 2011 yılında Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Kaya, 2014 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Aynı dönemde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Bilişim ve teknoloji hukuku alanının müstakil bir ana bilim dalı olmasıyla birlikte, 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

İnternet hukuku ve siber güvenlik hukuku alanları üzerinde çalışan Kaya, Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Siber Güvenlik Hukuku, Dijital Demokrasi lisans ve İnternet Hukuku yüksek lisans derslerini vermektedir. Aynı zamanda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Müdürlüğü ile Bilişim ve Teknoloji Yüksekokul Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Network of Interdisciplinary Internet & Society Research Centers (Network of Centers) ve Global Internet Governance Academic Network (GigaNet) akademik ağlarına üyedir.