Prof Dr. Talip Alp

Prof Dr. Talip Alp

Prof Dr. Talip Alp

Bilim ve Medeniyet Oturumu |

2 Kasım Cumartesi / 14:00 – 15:30 / SEMERKAND SALONU 405 

1942 yılında doğan Talip Alp, The Pitman College of English (Londra) lisan okulundaki eğitiminin (1961-1962) ardından 1963 yılında Londra Üniversitesi, North-Western Polytechnic’ten Matematik, Fizik ve Kimya GCE Advanced Level sertifikalarını almış; Manchester Üniversitesi, Metalürji Bölümünde 1966 yılında lisans eğitimini birincilikle bitirmiş, 1970 yılında Doktora derecesini almıştır.
Talip Alp’in ilgi alanını Fiziksel Metalürji, Malzeme Bilimi ve Mühendislik malzemelerinin performansı oluşturmakta; termomekanik işlemler-iç yapı-malzeme özellikleri ve performansı arasındaki bağıntılar bilimsel araştırmalarının ana fikrini teşkil etmektedir.
Talip Alp, mühendislik malzemeleri Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde 1981-1990 yıllarında Manchester Üniversitesi Material Science Centre (Malzeme Bilimi Merkezi) laboratuvarlarında birçok konu hakkında bilimsel çalışma yürütmüştür. Talip Alp ayrıca, 19981999 tarihlerinde Florida State University (Tallahassee) High Magnetic Laboratories”de Dr. Hasçiçek’le süper iletkenler ve Dr. Garmistani ile Ar-Ge çalışmalarına katılmıştır.
Talip Alp’in mesleki tecrübeleri şöyle sıralanabilir: Manchester Üniversitesi Öğretim Asistanı (1966-1970); Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalürji Mühendisliği Bölümü (1970-1971); Devlet Planlama Teşkilatı, Müsteşarlık Araştırma Müşaviri (1970-1971); Türk Hava Kuvvetleri Tayyare Fabrikası, Döküm Mühendisi, Kayseri (1972-1973); Sabancı Holding, Ağır Sanayi Koordinatörü, İstanbul (1973-1975); Kastamonu Entegre Ağaç Sanayii, Genel Müdür ve İdare Meclisi Başkanı, İstanbul (1975-1977), Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Daire Başkanı, Ankara (1977-1978); Marmara Entegre Kimya Sanayii, Genel Müdür ve İdare Meclisi Başkanı (1977-1978); Sakarya Üniversitesi, Metalürji Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı; Malzeme Mühendisliği Doçenti, King Abdulaziz Üniversitesi, Cidde (1987-1980); Fatih Üniversitesi Rektör Yardımcısı – Malzeme Mühendisliği Profesörü, King Abdulaziz Üniversitesi, Cidde (1988-2007); Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, (2009- 2014). Talip Alp, Fatih Üniversitesi Rektör Yardımcılığını yürütürken, aynı zamanda üniversitenin Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEK-MAR) ve sürekli Eğitim Merkezinin faaliyetlerini kontrol etmiştir. Günümüzde ise İstanbul Medipol Üniversitesi’nde (2014- ) bir süre Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapmıştır.
1978-1980 yıllarında Türkiye Metalürji Mühendisliği Odası üyesi olan Talip Alp’in üyesi olduğu diğer meslek kuruluşları “The Institute of Metallurgists, London, England” (19671978); “Metal Society, London, England” (1967-1980); “The British Iron & Steel Institute, London, England” (1967-1974); “Turkish Chamber of Metallurgical Engineers, Ankara, Turkey” (1970-1980); “American Society for Materials International, Ohio, USA” (1982-to date); “Foundation for Science & Technology, Founding Member, Istanbul, Turkey” (1989); “Heat Treating Society, ASM, Ohio, USA, Founding Member” (1996-to date); “Forest Products Society, Madison, USA” (1997-1999) ve “Society for Wood Science & Technology, USA” (1998) şeklinde sıralanabilir.
Talip Alp, Manchester Üniversitesi Metalürji Bölümü’nde “Metal Alaşımların Isıl İşlemleri”, “Optik ve Elektron Metalografisi”, “Fiziksel Ölçme Teknikleri”; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nde “Fiziksel Metalürji”; Sakarya Üniversitesi’nde “Fiziksel Metalürji”, “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği” ve “Korozyon”; Kral Abdülaziz Üniversitesi, Kimya ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği”, “Malzeme Teknolojisi”, “Malzeme Seçimi” ve “Üretim Metalürjisi”; Fatih Üniversitesi’nde “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği” ve “İmalat Usulleri” derslerini vermiştir. İstanbul Medipol Üniversitesi’nde, Malzeme Bilimine Giriş, İmalat Usulleri ve Teknoloji, Toplum & Profesyonel Gelişim olmak üzre birçok ders vermektedir.
Birçok uluslararası nitelikli sanayi projesi ve yatırım çalışmalarında görev yapan Talip Alp’in çok sayıda uluslararası yayının yanı sıra basım aşamasında olan “Properties and Selection of Engineering Materials”, “Introduction to Materials Science and Engineering” ve “Fundamentals of Extractive Metallurgy” başlıklı üç kitabı bulunmaktadır.
Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Talip Alp, 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır