Dr. Yusuf Civelek

Dr. Yusuf Civelek

Dr. Yusuf Civelek

Yitik Estetik Oturumu |

2 Kasım Cumartesi / 10.00 – 11.45 / SEMERKAND SALONU 405 

1973 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 1995 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl aynı bölümde asistan oldu. Yüksek lisans tezini 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, Doktorasını ise 2005 yılında University of Pennsylvania’da verdi. Erciyes Üniversitesi’nin dışında Uludağ, Gebze Teknik ve Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde öğretim görevlisi ve üyesi olarak çalıştı. Akademik çalışmaları mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi üzerine yoğunlaşmıştır. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.